Kernwaarden

Kernwaarden

Het Anna van Rijn College is een openbare school en toch ook bijzonder. Ons motto is: samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Dat houdt het volgende voor leerlingen en medewerkers van het Anna in: 

  • Ik vind een goede sfeer waar ik mijzelf kan zijn, belangrijk. Die heb je bij mij op school en daar werk ik zelf aan mee.
  • Ik laat zien wat ik in huis heb en ik probeer te leren wat ik nog niet kan. Dat durf ik, want bij mij op school mag je fouten maken.
  • Ik leer het beste als ik uitgedaagd word. Daarom heeft mijn school veel niveaus en uitdagingen voor alle leerlingen.
  • Ik ben anders dan jij. Dat maakt me benieuwd naar jou en jouw achtergrond. Daar ga ik met respect mee om. Zo leer ik op school wat ik later ook wil kunnen: goed omgaan met anderen.
  • I represent Anna and I realise that the world that I live in has an increasing international focus. I want to learn how to communicate with people in English and how to work together with them. My school gives me this opportunity in bilingual as well as in all other classes.
  • Ik heb docenten die hart hebben voor hun leerlingen en passie voor hun vak. Ik zet me in om te leren op school, ook buiten de les.
    Ik houd van afwisseling, dat houdt mij bij de les.
  • Ik heb soms een extra steuntje in de rug nodig. Daarom kan ik terecht bij mijn mentor, mijn juniormentor (dat is een leerling uit de bovenbouw), de remedial teacher en de vertrouwenspersoon.
  • Ik weet waar ik aan toe ben op school. Anna’s omgangsregels zorgen voor duidelijkheid en rust. Dan leer ik beter.

We zijn een school waar je je snel thuis voelt. Dat houden we ook graag zo, want dan leer je beter. Daarom werken we aan een plezierige, laagdrempelige sfeer. Je kunt alle medewerkers aanspreken. Dat geldt voor de docenten, de conciërges, de mentor, de teamleider, de leerlingenadministratie, de directeur, kortom voor iedereen.

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Om die soepel te laten verlopen krijgen de brugklassers een introductieprogramma. Voor de zomervakantie leer je je mentor en klasgenoten al kennen. We beginnen het nieuwe schooljaar met een aantal wendagen. Je doet een leuke puzzeltocht, leert al snel hoe het eraan toegaat op school en je maakt vrienden in de klas.

Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we duidelijke gedrags- en omgangsregels en houden we voldoende toezicht (zie bijlagen). We verwachten van jou dat je de regels naleeft. Eigenlijk net als thuis. Eén regel willen we speciaal noemen: zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van medeleerlingen en/of medewerkers mag je van hen geen foto’s of filmpjes maken of uitspraken van hen publiceren.