Organisatie en adressen

Namen en adressen

Directie

De heer M. Nomes is directeur van Anna Lyceum en Anna MAVO. U kunt contact opnemen met de directeur via het directiesecretariaat: e-mail: dir.secretariaat@annavanrijn.nl, tel. 030 60 40 900

Samenstelling schoolleiding Anna Lyceum

Dhr. M. Nomes
Directeur Anna Lyceum
Kamer 1.10
Telefoon 030 60 40 900

Mw. M.A.C. Pauw
Teamleider (tweetalig) HAVO /
VWO leerjaar 1 t/m 2
Kamer Nr. 1.15 C
Telefoon 030 60 40 900
apauw@annavanrijn.nl

Mw. drs. P. Timmermans
Teamleider (tweetalig) HAVO leerjaar 3 t/m 5 Kamer Nr 1.16
Telefoon 030 60 40 900 ptimmermans@annavanrijn.nl

Dhr. W.T.J. Luckel
Teamleider (tweetalig) VWO leerjaar 3 t/m 6 Kamer Nr. 1.15 A
Telefoon 030 60 40 900 
wluckel@annavanrijn.nl

Samenstelling schoolleiding Anna MAVO

Dhr. M. Nomes
Directeur Anna MAVO
Kamer 1.10
Telefoon 030 60 40 900

Dhr. E. Lucassen
Teamleider (tweetalig) MAVO Kamer 1.93A
Telefoon 030 60 40 900 elucassen@annavanrijn.nl

Anna van Rijn College is een dochter van NUOVO Scholen.
Meer informatie is te vinden op www.nuovo.eu.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

Bezetting MR 20-21
Onderwijzend personeel Locatie Albatros 
Dhr. P. Vooges (voorzitter), P.Vooges@annavanrijn.nl
Mw. E. Boogert (vice-voorzitter), E.Boogert@annavanrijn.nl 
Dhr. S de Bruijne (secretaris), S.deBruijne@annavanrijn.nl
Dhr. P. Hoff, P.Hoff@annavanrijn.nl
Dhr. G. Smits, G.Smits@annavanrijn.nl

Onderwijs ondersteunend personeel alle locaties 
Vacature

Oudergeleding Locatie Albatros 
Mw. E. Swinkels, evelijne.swinkels@planet.nl 
Dhr. J.P. Duhen, jpduhen@gmail.com
Mw. M. Faveres, media.faverus@gmail.com 
Mw. E. Alp, eminealp@hotmail.com

Leerlingengeleding Locatie Albatros: 
Myrte van Someren           Suus Callaars

Instanties 
Inspectie van het onderwijs www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: telefoonnummer 1400
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 11 13 111 (lokaal tarief).