Alles over Anna Lyceum

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Voorwoord

Uitdagend onderwijs, op maat, in een internationaal georiënteerde setting, dát is Anna Lyceum! In deze schoolgids maak je kennis met het Anna Lyceum, één van de scholen van het Anna van Rijn College. De school is kleinschalig georganiseerd, leerlingen voelen zich veilig en het is bij ons heel gezellig. Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt. Naast de gebruikelijke lessen delen we de verantwoordelijkheid voor het leren met elkaar en vragen we leerlingen ook zelf vakken te kiezen. Dat kunnen vakken zijn waar je extra uitleg bij kunt gebruiken of juist vak- ken waar je meer in wilt verdiepen. Daarnaast is het mogelijk om een eigen talentprogram- ma samen te stellen. Dit kan door de uitstekende leerlingbegeleiding en omdat we gebruik maken van ICT in ons onderwijs, het zogenaamde blended learning (het beste van de docent en het beste digitale materiaal versmelten in de klas).

Op het Anna Lyceum kun je verschillende opleidingen volgen: tweetalig gymnasium (vwo),
één- of tweetalig atheneum (vwo) en één- of tweetalig havo. Vanuit de Anna MAVO stromen veel leerlingen door vanuit de (tweetalige) mavo/havo brugklas. Op de tweetalige afdeling krijg je niet alleen les in het Engels, er zijn ook veel extra activiteiten (met bijvoorbeeld Engelstalige theatergezelschappen) en alle leerlingen gaan op uitwisseling. 

Ook in het Nederlandstalig onderwijs doen we veel aan internationalisering. Zo krijgen de ééntalige leerlingen de mogelijk- heid om mee te doen aan uitwisselingen en extra (internationaal georiënteerde) activiteiten.

Op het Anna vinden we het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikke- len. Daarom hebben we een speciaal talentprogramma voor leerlingen die dat leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan lessen Chinees, dans of microscopie. Het Anna is ook de eerste Micro- soft Imagine Academy van Nederland, bij ons kun je allerlei internationaal erkende ICT-certifi- caten halen. Verder is er een bètatalentprogramma voor iedereen die zich extra wil verdiepen in vakken als natuurkunde, scheikunde en informatica. We hebben een mediagroep met

een eigen “Anna van Rijn Kanaal” en er is een zeer succesvolle debatgroep. We luisteren ook goed naar de leerlingen. Op regelmatige basis heeft de leerlingenraad overleg met de schoolleiding. Er worden dan dingen besproken die jullie belangrijk vinden.

We zijn trots op onze bijzondere openbare school waar hard werken, gezelligheid en talent-
ontwikkeling iedereen verder helpt. Kortom, het Anna Lyceum is een wereldschool in Nieuwegein!

Met vriendelijke groet,

Douwe Brouwer

Directeur a.i. Anna van Rijn College