Onderwijs

De manier waarop wij lesgeven

De wereld om ons heen verandert razendsnel en wij veranderen mee. Internet en sociale media bepalen een deel van ons leven en maken communicatie sneller, afwisselender en persoonlijker dan ooit. Op je eigen manier kun je overal informatie vandaan halen. Ons onderwijs speelt daar op in. Wij houden rekening met de leerstijl die het beste bij jou past door verschillende soorten lessen en leerroutes aan te bieden. Een intensieve en persoonlijke begeleiding is daarbij onmisbaar. Laptops en een digitale leeromgeving zijn onze eigentijdse hulpmiddelen. Omdat contact met mensen over de hele wereld inmiddels gemakkelijk is, kun je op het Anna Lyceum ook al jaren een groot deel van de lessen in het Engels volgen. Kortom, echt modern onderwijs!

Anna Lyceum

Leren is het fijnst als je het kunt doen op je eigen niveau. Het mag best een beetje moeilijk zijn, maar niet té. Op het Anna Lyceum kun je daarom kiezen uit verschillende niveaus: havo, atheneum en gymnasium. Wij zorgen op alle niveaus voor voldoende uitdaging. Havo en atheneum worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden; gymnasium alleen in het Engels. Uitdaging is leuk. Het brengt je verder. In de brugklas leren we je kennen. Je leert ook jezelf kennen. Samen ontdekken we wat het beste niveau voor je is. Je hebt een eigen mentor die je coacht en met wie je veel contact hebt. Samen komen we het verst!

Leren in jouw tempo, op jouw manier

Niet iedereen leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Daarom zorgen wij voor verschillende soorten lessen en verschillende leerroutes, helemaal afgestemd op jouw leerstijl en talenten. Geen eenrichtingsverkeer tussen leraar en klas, maar voortdurende feedback zodat jij kunt werken aan jouw leerpunten. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je uiteindelijk op het juiste niveau terechtkomt, zodat je met een diploma van school gaat. De mentor zal jouw leertraject dan ook steeds met je bespreken en daar waar nodig bijstellen.

Digitalisering/elektronische leeromgeving

Lessen volg je op het Anna niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten! Daarvoor gebruiken wij de elektronische/digitale leeromgeving (ELO). De docent geeft daarop in studiewijzers precies aan wat je per week gaat leren en wat je daarvoor moet doen. Niet alleen in en na de les, maar vooral ook daarvóór! Wij zorgen dat je goed voorbereid de les in komt, door een stuk uitleg met behulp van filmpjes, digitale instructies en presentaties vooraf te geven. Op die manier kun je de lessen veel beter volgen en kun je in de les als dat nodig is meer uitleg vragen en over onderwerpen meer te weten komen.

Gebruik laptop

Een digitale leeromgeving kan natuurlijk niet zonder een goed gebruik van computers. Al onze leerlingen hebben de beschikking over een laptop. In de onderbouw leer je werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS (Microsoft Office Specialist) certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Het Anna Lyceum is dan ook de eerste Microsoft Imagine Academy in Europa! Met de laptop kun je optimaal gebruik maken van alle digitale mogelijkheden die het Anna Lyceum je biedt. Om ervoor te zorgen dat je de digitale leeromgeving altijd op school kunt gebruiken, hebben wij in het hele gebouw wifi.

Document Lessentabel Lyceum

De lessen op het Anna

Modern onderwijs met op maat gesneden leertrajecten vraagt om een gevarieerde lesindeling. Daarom heeft het Anna Lyceum vier soorten lessen, die deels door de leerlingen zelf gekozen kunnen worden en waarin verschillende leerstijlen aan bod komen. Tegelijkertijd zorgen we in de onderbouw vrijwel iedere dag voor een continurooster van 08.30 uur tot 14.50 uur, maximaal tot 16.05 uur. Zo weet je iedere dag precies waar je aan toe bent.

A-lessen

Een Anna-les (A-les) is een basis-les van 70 minuten. In deze les ga je na of je alles van wat je moest voorbereiden hebt begrepen, krijg je (extra) uitleg en ga je aan het werk met begeleid oefenen, toepassingsopdrachten, groepswerk, rollenspelen, simulaties etc.

V-lessen

Naast de A-lessen zijn er verwerkings- of verdiepingslessen (V-lessen). Deze lesuren duren ook 70 minuten, maar zijn alleen bestemd voor de bovenbouwklassen. Je volgt de V-lessen voor verdere verdieping en verwerking, samenwerken en onderzoek. Aan het begin van iede- re periode kies je zelf in overleg met de mentor de vakken waarvoor je een V-les wilt volgen. Op deze manier kun je je eigen leertraject uitstippelen.

R-lessen

Verder zijn er remediale lessen (R-lessen) van 40 minuten. In deze keuzewerktijd kun jij je voor een vak bijspijkeren onder begeleiding van een docent. Zo voorkom je achterstanden. Samen met de mentor bekijk je enkele keren per jaar welke R-lessen je gaat volgen. Iedere dag is er het vierde lesuur een R-les ingeroosterd. Op dinsdag wordt een R-les gebruikt voor mentorzaken. Ook zijn er speciale R-lessen of talentlessen, waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven, zoals typelessen, Microsoft Office, Microscopie etc.

C-lessen

Tot slot zijn er college-lessen (C-lessen). Indien een docent afwezig is, dan heb je een C-les waarin je onder begeleiding zelfstandig verder kunt werken. Natuurlijk word je hierbij des- kundig begeleid.

Persoonlijke begeleiding

Een goede persoonlijke begeleiding is erg belangrijk. Vandaar dat iedere week een R-les wordt gebruikt voor overleg met je mentor. In dit uur bespreek je je voortgang en leer je studievaardigheden. In overleg met je mentor kies je zelf voor een deel je eigen rooster. Ook kun je bij je mentor met uiteenlopende vragen terecht. Daarnaast word je natuurlijk ook begeleid door de vakdocenten en kun je voor bepaalde schoolzaken terecht bij je teamleider en decaan. Je mag veel zelf bepalen, maar je staat er niet alleen voor!

Talentprogramma’s

Niet alleen bij de verschillende vakken, maar ook daarbuiten helpen we jou om je talent verder te ontwikkelen. Al in de brugklas besteden we veel tijd aan creatieve projecten. Met theater, dans, muziek en beeld. Zo is onze film- en theaterclub Studio1punt46 een talentklas voor leerlingen vanaf klas 3! Ook is er een mediagroep, waarin jij je tot journalist, webredacteur of technicus van de interactieve schoolwebsite Anna van Rijn Kanaal kunt ontwikkelen. In de bovenbouw is er het bètatalentprogramma, als je meer wilt dan het gewone programma biedt, met onder andere extra practica en bedrijfsexcursies.

Onderbouw

Op het Anna Lyceum werken we met een eenjarige brugklas. We onderscheiden vijf typen brugklassen. In de brugklas blijf je in principe niet zitten. De docenten beslissen, samen met je mentor en de teamleider, naar welk type tweede klas je wordt bevorderd. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in het document overgangsnormen. Je krijgt hier nog tijdens het schooljaar in een voorlichting uitgebreide informatie over. Na de tweede klas begint de voorbereiding op de bovenbouw, ook wel tweede fase genoemd. Weliswaar ben je nog onderbouw leerling, maar je werkt steeds meer op de wijze die in de bovenbouw van je wordt verwacht. In het laatste jaar van de onderbouw begeleiden de mentor en de decaan je bij het maken van studiekeuzes voor de bovenbouw.

Bovenbouw

Voor de leerlingen van de havo bestaat de bovenbouw (of tweede fase) uit twee leerjaren: 4 en 5 havo. Je kiest in 3 havo je profiel en vakken. In 4 en 5 havo doe je schoolexamens. Aan het eind van 4 havo begin je met je profielwerkstuk, dat je in 5 havo afmaakt. In 5 havo volgt het Centraal Examen. Leerlingen die de tweetalige variant volgen, doen ook het examen International Baccalaureate English (IB).

Voor de leerlingen van het vwo bestaat de bovenbouw uit drie leerjaren: 4, 5 en 6 vwo. Gymnasiasten bieden wij alleen de tweetalige variant aan. Je kiest in 3 vwo en 4 vwo je profiel en je vakken. In 4, 5 en 6 vwo doe je schoolexamens en aan het eind van de vijfde klas begin je met het profielwerkstuk. Dat maak je af in 6 vwo en dan volgt het Centraal Examen. Leerlingen die de tweetalige opleiding volgen, doen ook het examen International Baccalaureate English (IB).

In de bovenbouw van het havo en vwo zijn er 4 verschillende studierichtingen (profielen): 
a. Cultuur en Maatschappij
b. Economie en Maatschappij
c. Natuur en Gezondheid 
d. Natuur en Techniek

Naast de gebruikelijke vakken uit de profielen, die bijna alle scholen aanbieden, hebben wij gekozen voor enkele bijzondere examenvakken. Op de havo kun je tekenen (kunstgeschiedenis), informatica en bewegen, sport en maatschappij (BSM) kiezen; op het vwo tekenen (kunstgeschiedenis), informatica en maatschappijwetenschappen.

In leerjaar 4, 5 en 6 werken we met een studiegids waarin alle belangrijke zaken over de tweede fase beschreven zijn. Bij de start in de tweede fase stellen we het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast. Daarnaast is er ook het examenreglement. Al deze documenten kun je op onze ELO itslearning terugvinden.

Tweetalig onderwijs en internationalisering

Nederland is een klein land in een grote wereld. We willen de leerlingen die voor onze school hebben gekozen graag over de grenzen laten kijken. Dat doen we tijdens uitwisselings- programma’s met buitenlandse partnerscholen en soms halen we de wereld het klaslokaal in tijdens interactieve voorstellingen met Engelstalige gezelschappen. Sommige docenten zijn geboren in een Engelstalig land, dat noemen we “native speakers”. Onze van oorsprong Nederlandstalige docenten hebben een speciale opleiding gevolgd en spreken allemaal heel goed Engels. Het Nuffic helpt ons samen met het landelijk tweetalig netwerk om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en bewaakt de standaard die daarvoor geldt.

Het Anna Lyceum werkt samen met partners in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen en Denemarken. In de onderbouw behoort een uitwisseling met China zelfs tot de mogelijkheden Ook hebben we een partnerschool in Rundu (Namibië), waarvoor we jaarlijks geld inzamelen. Daarnaast zijn er internationale projecten en excursies.

Met een aantal andere Nederlandse en buitenlandse scholen vergroten we de aandacht voor Europa in onze lessen en organiseren we uitwisselingen, gezamenlijke projecten en e-mail- contacten. Alle leerlingen, dus ook degenen die niet voor tweetalig onderwijs hebben gekozen krijgen hier meteen vanaf de eerste klas mee te maken.

Het programma van de uitwisselingen is als volgt:

De leerlingen in de onderbouw van het tweetalig onderwijs (tto) nemen in leerjaar 1, 2 en 3 deel aan een aantal internationale reizen. We hebben voor een duidelijke opbouw gekozen bij de reizen en activiteiten binnen dit internationale programma. Naarmate de leerling ouder wordt, leggen we steeds wat meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf. Er wordt dus simpelweg steeds wat meer van de leerling gevraagd op het gebied van organisatie, participatie of omgaan met andere gebruiken/culturen. Zo ligt het accent voor het 1e en 2e leerjaar wat meer op activiteiten- en cultuurreizen en ga je later in je carrière als wereldburger uitwisselingsreizen doen waarbij je wordt gekoppeld aan een vaste uitwisselingspartner. Je bent dan ook te gast in zijn/haar gezin (host/family). Die partner komt vervolgens ook naar Nederland toe voor de ‘retouruitwisseling’ en verblijft dan in het gezin van de leerling. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking is een uitwisseling in leerjaar 3 samen met een Duitse school die wordt afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan Engeland!

De leerlingen in de bovenbouw van het tweetalig onderwijs volgen eveneens een verplicht internationaliseringsprogramma dat bestaat uit talenreizen in leerjaar 4 en een geheel zelfstandig geregelde internationale stage (wiswex) in leerjaar 5 van het tvwo.

Ook voor de leerlingen uit de Nederlandstalige afdeling willen we het mogelijk maken deel te nemen aan internationale reizen. Daarom kunnen leerlingen tijdens leerjaar 2 op vrijwillige basis deelnemen aan een uitwisseling met Zaragoza en kunnen de leerlingen in 5vwo op vrijwillige basis ook deelnemen aan de wiswex.

Uiteraard is en blijft ons tweetalig onderwijs het meest internationaal gericht. Daarom krijg je als tto-Ieerling bij je diploma het internationalisering certificaat van het Nuffic als bewijs dat je tijdens je carrière op het Anna Lyceum internationale ervaring hebt opgedaan. (Ook bij de afsluiting van de onderbouw wordt een junior certificaat uitgereikt aan de tto leerlingen.) Je leert bij ons voor het International Baccalaureate Certificate English, een internationaal eindexamen Engels waarmee je laat zien dat je de Engelse taal op een buitengewoon hoog niveau beheerst en zonder taalproblemen op een Engelstalige universiteit of hbo kan studeren.

VSV (vroegtijdige schoolverlaters) Anna Lyceum

In percentages

De cijfers van 2016 t/m 2018 betreffen het totale percentage Anna MAVO en Anna Lyceum. Het percentage van 2019 betreft alleen Anna Lyceum.

Kwaliteit

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Ook als school willen we leren. Dat doen we door te evalueren met ouders en leerlingen. Ook voeren we kwaliteitsmetingen uit. Hoe ervaren de leerlingen de lessen?
Wat vinden de ouders van de school? Hoe ervaren de docenten en andere medewerkers dat? Zo leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen en ontwikkelen we daar beleid voor.

Secties, teams en individuele medewerkers reflecteren regelmatig op de resultaten en maken indien nodig verbeterplannen.

Ons tweetalig onderwijs wordt regelmatig gevisiteerd. Dan bewijzen we dat we een
een tweetalige senior school zijn. Nuffic bewaakt de kwaliteitseisen van het tweetalig onderwijs.

Het Anna Lyceum is in 2018 bezocht door de onderwijsinspectie. Ons onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het onderdeel aanbod is beoordeeld met een goed. Onder aanbod valt o.a. het tweetalig onderwijs, onderwijs op maat middels R-lessen en de talentprogramma’s (bijv.: Microsoft Imagine Academy, bèta talent, debatteren, mediagroep en Chinees).

Resultaten Anna Lyceum

De doorstroomgegevens van Anna Lyceum liggen boven de norm van de inspectie. De cijfers van 2015-2018 betreffen het totale percentage Anna MAVO en Anna Lyceum. Het percentage van 2018-2019 betreft alleen Anna Lyceum.

Onderbouwsnelheid (klas 1 t/m 3)*

2015-201698,15%
2016-201796,21%
2017-201897,56%
2018-201998,89%
Norm inspectie94,82%

* doorstroom van leerlingen (aan de start van leerjaar 3) zonder doubleren of afstromen naar een lager niveau.

Bovenbouwsucces (klas 3 en hoger)**

HAVOVWO
2015-201686%90%
2016-201780,65%86,63%
2017-201878,57%86%
2018-201982,66%87%
Norm inspectie79,8%86,4%

** doorstroom van leerlingen zonder doubleren/ zakken of afstromen naar een lager niveau

Examenresultaten
Percentage leerlingen geslaagd

anna havoanna vwo
201584%93%
201686%90%
201785%90%
201890%84%
201984%88%
202098%100%

Het gymnasium en het Junior Medical Programme

Grieks en Latijn zijn ontzettend leuk. Ben je geïnteresseerd in Grieken en Romeinen, mooie verhalen of puzzelen op een vertaling én houd je wel van een uitdaging, dan is het gymnasium iets voor jou. Alle leerlingen in de eerste klas van het tweetalig vwo krijgen Latijn en proeven op die manier aan wat het gymnasium is. In de tweede klas kunnen ze dan weloverwogen een keuze maken. Daarnaast leggen we een sterke link tussen biologie en het gymnasium, zodat je bijvoorbeeld al een beeld krijgt van de juiste medische benamingen van het menselijk lichaam. We noemen dit programma het JMP, het “Junior Medical Programme”. Tijdens het JMP krijgt iedere leerling EHBO en ook tijdens andere vakken wordt aandacht besteed aan gezondheidskundige onderwerpen.

We doen dit omdat we er van overtuigd zijn dat wie de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen, vorm kan geven aan zijn eigen toekomst. Immers regie leren nemen over je eigen leerweg draagt bij aan motivatie en resultaten. Wij helpen je te onderzoeken wie je bent, wat je wilt en wat je kunt, zodat je leert vertrouwen op jezelf. We geven je ruimte om keuzes te maken, eigen talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen.

Het gymnasium geeft een hele goede voorbereiding op de universiteit, omdat je bij de verschillende vakken leert analyseren, filosoferen en kijken naar de wereld om je heen. Daarnaast geven de talen Grieks en Latijn je een enorme voorsprong als je moderne talen wilt leren.

De cultuur van de Grieken en Romeinen kom je nog overal tegen. Zo begrijp je bijvoorbeeld veel Europese kunst beter als je de mythologie kent.

De lessen
Je hebt vanaf de eerste klas het vak Latijn. Bij dit vak leer je de taal van de Romeinen vertalen en hoor je verhalen over hun leven en hun goden. Vanaf de tweede klas krijg je naast Latijn ook Grieks. Beide vakken heb je in ieder geval tot in de derde klas.

Vanaf de bovenbouw ga je verder met Latijn. In klas 5 en 6 staat literatuur centraal en lees je verschillende originele teksten uit de oudheid.

Buiten de lessen
Het gymnasium gaat verder dan het klaslokaal, want wij nemen je mee naar het museum, het theater en zelfs Rome of Griekenland.

Ieder jaar gaan wij met alle leerlingen van het gymnasium op gymnasiumdag. Dan bezoeken we een nieuwe tentoonstelling over een onderwerp uit de oudheid ergens in Nederland, Duitsland of België.

Als klap op de vuurpijl gaan wij in de bovenbouw op reis om en om naar Rome of Griekenland. Deze reis wordt door de leerlingen vaak als het hoogtepunt van hun schoolcarrière beschouwd.

Laat je 6 jaar lang onderdompelen in de cultuur van de Grieken en Romeinen en ga met ons op reis!