Onderwijs

De manier waarop wij lesgeven

De wereld om ons heen verandert razendsnel en wij veranderen mee. Internet en sociale media bepalen ons leven en maken communicatie sneller, afwisselender en persoonlijker dan ooit. Op je eigen manier kun je overal informatie vandaan halen. Ons onderwijs speelt daar op in. Wij houden rekening met jouw leervoorkeur door verschillende soorten lessen en leerroutes aan te bieden. Een intensieve en persoonlijke begeleiding is daarbij onmisbaar. Laptops en een digitale leeromgeving zijn onze eigentijdse hulpmiddelen. Kortom, echt modern onderwijs!

Anna MAVO

Leren gaat het best als je het kunt doen in een omgeving die veilig en vertrouwd aanvoelt. Vandaar dat onze Anna MAVO kleinschalig en overzichtelijk is. Met een eigen aula, veel eigen lokalen en eigen docenten voor jou en je klasgenoten. Natuurlijk zorgen we voor voldoende uitdaging met een extra zevende eindexamenvak en voor wie dat wil talentprogramma’s als de Microsoft Imagine Academy, lessen Spaans, het bouwen van een website en de speciale danslessen.

Uitdaging is leuk. Het brengt je verder. Daarom bieden we naast een mavo/havo brugklas ook een tweetalige mavo/havo brugklas aan. Verderop in de schoolgids vind je meer informatie over de tmavo/havo brugklas. In de brugklas leren we je kennen. Je leert ook jezelf kennen. Samen ontdekken we wat de beste studie aanpak voor je is. Je hebt een eigen mentor die je coacht en met wie je veel contact hebt. Samen komen we het verst!

Leren in jouw tempo, op jouw manier

Niet iedereen leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Daarom zorgen wij voor verschillende soorten lessen en verschillende leerroutes, helemaal afgestemd op jouw leerstijl en talenten. Geen eenrichtingsverkeer tussen leraar en klas, maar voortdurende feedback zodat jij kunt werken aan jouw leerpunten.

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je uiteindelijk op het juiste niveau terechtkomt, zodat je met een diploma van school gaat. De mentor zal jouw leertraject dan ook steeds met je bespreken en daar waar nodig bijstellen.

Gebruik laptop

Onze digitale leeromgeving itslearning kan natuurlijk niet zonder een goed gebruik van computers. Al onze leerlingen hebben de beschikking over een laptop. In de onderbouw leer je werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS (Microsoft Office Specialist) certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Het Anna van Rijn College is dan ook de eerste Microsoft Imagine Academy in Europa! Met de laptop kun je optimaal gebruik maken van alle digitale mogelijkheden die de Anna MAVO je biedt. Om ervoor te zorgen dat je de digitale leeromgeving altijd op school kunt gebruiken, hebben wij in het hele gebouw Wifi.

Nieuwe aanpak, nieuwe lessen

Modern onderwijs met op maat gesneden leertrajecten vraagt om een gevarieerde lesindeling. Daarom heeft de Anna MAVO vier soorten lessen met een verschillende lengte, die deels door de leerlingen zelf gekozen kunnen worden en waarin verschillende leerstijlen aan bod komen.

A-lessen

Een Anna-les (A-les) is een basisles van 70 minuten. In deze les ga je na of je alles van its- learning hebt begrepen, krijg je (extra) uitleg en ga je aan het werk met begeleid oefenen, toepassingsopdrachten, groepswerk, rollenspelen etc.

R-lessen

Verder zijn er remedial-lessen (R-lessen) van 40 minuten. In deze keuzewerktijd kun jij je voor een vak bijspijkeren of je verdiepen onder begeleiding van een docent. Zo voorkom je achterstanden. Samen met de mentor bekijk je twee keer per periode welke R-lessen je gaat doen. Iedere dag is er een R-les op een vast moment ingeroosterd. In klas 1 en 2 wordt twee keer per week een R-les gebruikt voor mentorzaken; in klas 3 en 4 is dat één R-les. Ook zijn er speciale R-lessen waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven, zoals typelessen, Microsoft Office, Microscopie etc.

T-lessen

De leerlingen komen in periode 3 en 4 in aanmerking voor T(alent)- lessen. Als je aan be- paalde criteria voldoet, dan kun je kiezen uit verschillende lessen waarbij je kunt denken aan Spaans, Frans, het bouwen van een website, Heel Anna Bakt (kooklessen) etc.

C-lessen

Tot slot zijn er college-lessen (C-lessen). Indien een docent afwezig is heb je een C-les waarin je zelfstandig aan het vak van jouw keuze gaat werken. Natuurlijk word je hierbij des- kundig begeleid.

Persoonlijke begeleiding

Een goede persoonlijke begeleiding is erg belangrijk. Vandaar dat in klas 1 en 2 iedere week twee R-lessen worden gebruikt voor overleg met je mentor (in klas 3 en 4 is dat één R-les). In deze uren bespreek je je voortgang en leer je studievaardigheden. In overleg met je mentor bepaal je zelf voor een deel je eigen rooster. Ook kun je bij je mentor met uiteenlopende vragen terecht. Daarnaast word je natuurlijk ook begeleid door de vakdocenten en kun je voor bepaalde schoolzaken terecht bij je teamleider en decaan. Je mag veel zelf bepalen, maar je staat er niet alleen voor!

Talentprogramma’s

Niet alleen bij de verschillende vakken, maar ook daarbuiten helpen we jou om je talent verder te ontwikkelen. ICT vinden wij zo belangrijk dat wij je leren werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS-certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Ook besteden we al in de brugklas veel tijd aan creatieve projecten. Met theater, muziek, dans en beeld. Je kunt speciale talentlessen volgen. En sinds dit jaar is onze film- en theaterclub Studio1punt46 officieel een talentklas voor leerlingen vanaf klas 3!

Leerjaren

Op de Anna MAVO werken we met een éénjarige brugklas (een dakpanklas mavo/havo), waarna de leerlingen doorgaan naar het tweede leerjaar van de mavo of de havo. Dat geldt ook voor de tweetalige mavo/havo brugklas.

In het derde jaar van de mavo beginnen we al met de voorbereidingen op het vierde en laatste leerjaar, het eindexamen. Zo worden de vakken maatschappijleer en CKV al in klas 3 afgerond. De behaalde beoordelingen voor deze vakken komen op je cijferlijst te staan die je ontvangt bij je eindexamen. Daarnaast zijn er vakken waarbij in klas 3 al delen van het examenprogramma worden afgerond met een cijfer dat meetelt voor je examen.

Tweetalig onderwijs en internationalisering

Onze wereld is internationaal. Daar moet je je op voorbereiden. Via internet, e-mail en apps heb je net zo makkelijk contact met je klasgenoten als met iemand aan de andere kant van de wereld. Dat heeft wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer te leren denken, internationaal te leren denken.

Door kennis te maken met andere culturen binnen en buiten Europa leer je verder te kijken dan je neus lang is. Wij vinden dat belangrijk. Niet alles wat Nederlanders normaal vinden is voor anderen even vanzelfsprekend. Bij ons leer je daarmee omgaan.

We hebben partnerscholen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Denemarken, Italië en zelfs China! Ook hebben we een partnerschool in Rundu (Namibië), waarvoor we geld inzamelen zodat aidswezen ook naar school kunnen. Daarnaast zijn er internationale projecten, uitwisselingen en excursies.

MAVO: tweetalig en internationaal

Anna MAVO biedt ook een tweetalige opleiding aan en een (t)mavo/havo brugklas. Daarmee heeft het Anna van Rijn College een aanbod wat nergens anders in de regio mogelijk is. Het Anna van Rijn College heeft zich aangesloten bij ruim 25 pioniersscholen in Nederland die deze vorm van onderwijs ook voor de leerlingen in de mavo mogelijk maken. Het past bij de lange traditie van tweetalig onderwijs die onze school heeft. Eerst in het vwo en later uitgebreid naar havo en nu dus ook de mavo.

Tweetalige brugklas mavo/havo 

Er is een tweetalige brugklas mavo/havo. Dit is een éénjarige brugklas. Dat betekent dat elke leerling na het eerste leerjaar doorstroomt naar de tweede klas van de (t)mavo of de (t)havo. De vakken die de leerlingen krijgen in het Engels tijdens het eerste leerjaar zijn: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen en LO. Bij sommige vakken werken we tijdens projecten in het Engels. Uiteindelijk hebben de leerlingen die met een mavo diploma van school gaan 30% van hun onderwijstijd in het Engels gehad. Als een leerling na klas 1 doorstroomt naar de (t) havo, dan komt deze leerling zelfs aan 50% Engels van de onderwijstijd. Dit zijn standaarden die zijn opgesteld door het Nuffic, een landelijke organisatie die de kwaliteit van het tweetalig onderwijs (TTO) bewaakt. Naast de lessen die in het Engels worden gegeven, worden er ook veel extra activiteiten georganiseerd in het kader van tweetaligheid en internationalisering. Denk dan aan een studiereis, een uitwisseling en internationale (theater-)gezelschappen die onze school bezoeken.

Even wennen

Tweetalig onderwijs houdt in dat je steeds meer Engels zult spreken, zo’n 30% van de onderwijstijd. In het begin is het waarschijnlijk even wennen, maar natuurlijk gaan we dat geleidelijk opvoeren. Je krijgt het snel onder de knie, waardoor je Engels binnen no-time goed zal zijn! In alle vier de leerjaren doe je internationale projecten. Je leert hierdoor leerlingen van buitenlandse scholen kennen. Met de (t)mavo/havo op het Anna ben je dus niet alleen goed voorbereid op het mbo of de (t)havo (en daarna het hbo), maar ook op een internationale wereld. Daarbij is doorstroom naar het groeiend tweetalig aanbod in mbo/hbo ook makkelijker voor je geworden.

Lesprogramma

Op de (t)mavo/havo krijg je de bekende theoretische vakken als Nederlands, aardrijkskunde, wiskunde etc., maar bijzonder bij ons is dat een groot deel daarvan in het Engels gaat. Daarnaast doe je ook internationale projecten. Al in de eerste klas wordt gestart met internationale projecten en een afsluitende internationaliseringsweek. In klas twee is een internationale activiteit voorzien waarbij de leerlingen naar Engeland gaan. In leerjaar 3 vindt er een uitwisseling plaats met een Deense school. Leerlingen gaan naar Aalborg en leerlingen uit Aalborg komen naar Nederland.
Ook krijgen leerlingen een Cambridge certificaat aan het einde van hun tweetalige mavo-opleiding.

VSV (vroegtijdige schoolverlaters) Anna Mavo 

In percentages

De cijfers van 2016 t/m 2018 betreffen het totale percentage Anna MAVO en Anna Lyceum. Het percentage van 2019 betreft alleen Anna MAVO.

Kwaliteit

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we werken aan steeds verdere verbetering, verfijning van de kwaliteit van ons onderwijs. Ook als school willen we leren. Dat doen we door te evalueren met ouders en met leerlingen. Ook voeren we kwaliteitsmetingen uit.
Hoe ervaren de leerlingen de lessen? Wat vinden de ouders van de school? Hoe ervaren de docenten en andere medewerkers dat? Zo leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen en daar zetten we beleid op.

Secties, teams en individuele medewerkers reflecteren regelmatig op de resultaten en maken indien nodig verbeterplannen.

Resultaten Anna MAVO

De doorstroomgegevens van Anna MAVO liggen boven de norm van de inspectie. De cijfers van 2015-2018 betreffen het totale percentage Anna MAVO en Anna Lyceum. Het percentage van 2018-2019 betreft alleen Anna MAVO.

Onderbouwsnelheid (klas 1 t/m 3)*

2015-201698,15%
2016-201796,21%
2017-201897,56%
2018-2019
97,71%
Norm inspectie95,50%

* doorstroom van leerlingen (aan de start van leerjaar 3) zonder doubleren of afstromen naar een lager niveau.

Bovenbouwsucces (klas 3 en hoger)**

Anna Mavo
2013-201494,62%
2014-201593,91%
2015-201691,53%
2016-201786,67%
2017-201886,18%
2018-201988,81%
Norm inspectie87,00%

** doorstroom van leerlingen zonder doubleren/ zakken of afstromen naar een lager niveau.

Examenresultaten

SLAGINGSPERCENTAGEAnna mAVO
2013-201494%
2014-201596%
2015-201695%
2016-201794%
2017-201889%
2018-201991%
2019-202098%